Rasa koni Fryz - Koń fryzyjski

Fryzy pochodzą od prymitywnego konia leśnego, używane były niegdyś szczególnie przez germańskie i fryzyjskie jeździectwo jako konie ogólnoużytkowe. Do 1609 krzyżowano je z końmi półwyspu iberyjskiego (andaluzyjskie, lusitano). Fryz miał swój wkład w kształtowaniu brytyjskich ras kuców dales i fell, a poprzez old english black wziął także udział w tworzeniu shire. Oldenburg i dole gudbransdal są blisko spokrewnione z koniem fryzyjskim.

Fryz jest koniem o przemiłym charakterze i spokojnym temperamencie. W kłębie osiąga 160 cm i więcej. Jego cechą charakterystyczną jest mocna łopatka, grzywa i gęsty ogon, głowa jest wydłużona, o krótkich uszach. Szczotki pęcinowe są bujne, a kopyta z ciemno zabarwionego, twardego rogu.

Takie cechy budowy jak właśnie skośna, mocna łoptaka, mocno zabudowany zad, szeroka klatka piersiowa, wysoko osadzona szyja i skłonności do naturalnego ganaszu (ustawienie głowy) umieszczają fryzy w grupie koni ras barokowych ( koń andaluzyjski, lusitano, lipicjański).

Fryzy są wręcz stworzone do powożenia, predystynują je do tego takie cechy takie jak skośna łopatka, mocno umięśniony zad i wysoka akcja nóg przednich. Są mądre i pojętne. Posiadają półciężką budowę i wysoko osadzoną szyję.

Źródło: 'Kolekcjoner. Konie.', Elwyn Hartley Edwards, 1998, Wydawnictwo Wiedza i życie.

Jest to bardzo stara rasa. Już w czasach baroku podziwiano ujeżdżanie tych koni wedle klasycznej szkoły. Rejon hodowlany rasy to wybrzeże Morza Północnego - Fryzja. Fryzowie najchętniej prezentowali swoje "czarne perły" zaprzężone do kolorowo malowanych dwukołowych wozów. Za szczególną zaletę tych zwierząt uznawano dużą energię i sowbodę ruchu mimo dużej masy. Dzisiejsze konie fryzyjskie są ulubieńcami jeźdźców i powożących w celach rekreacyjnych Morza Północnego - Fryzja. Za szczególną zaletę tych zwierząt uznawano dużą energię i swobodę ruchu mimo dużej masy. Dzisiejsze konie fryzyjskie są ulubieńcami jeźdźców i powożących w celach rekreacyjnych.

Źródło: www.wikipedia.org

 

Szybki kontakt

Stajnia Dar-Mar
Mariusz Bebłot
tel. kom. 0-604 612 526

Adres:
Popów, ul. Wieluńska 89
woj. śląskie
42-110 Popów

email:
konie@tinkery.pl

O koniach - przysłowia

"Jak dasz koniom jeść tak Cię będą wieźć."

"Konia tanio nie ceń, króla o mało nie proś."

"Konia cieszy owies, krowę koniczyna, starego pieniądze, młodego dziewczyna."

"Koń by się uśmiał."

"Koń by tego nie wytrzymał, a co dopiero człowiek."

"Koń ma cztery nogi, a potknie się."

"Koń niech z koniem ciągnie, a wół z wołem."

"Młodego konia stary jeździec ujeździ."

"Nie poganiaj konia biczem tylko owsem."

"Najpierw konia zrozumieć, a potem na nim siedzieć."

"Puść koniowi cugle, a uniesie cię."

"Z cudzego konia i w pół drogi zsiadaj."

"Zrobić kogoś w konia."